top of page

~ 錄音工作實記~

不論是在錄音室裡,亦或是音樂廳內,甚至是在聲學沒有處理的環境下,

每個錄音工作都是難得的經驗~

唯有不斷地...不斷地...累積...

​累積~~~永遠是個進行式 !!

DSC_2842.JPG
DSC_2607.JPG
DSC_2609.JPG
DSC_2611.JPG
DSC_2728.JPG
DSC_2601.JPG
DSC_2606.JPG
DSC_2597.JPG
DSC_2593.JPG
DSC_2590.JPG
DSC_2092.JPG
DSC_2230.JPG
DSC_2385.JPG
DSC_2390.JPG
DSC_2656.JPG
DSC_2586.JPG
DSC_0286.JPG
DSC_0298.JPG
DSC_1368.JPG
DSC_1418.JPG
DSC_2151.JPG
DSC_0404.JPG
1494759485494.jpg
1419936126072.jpg
錄音實記: Welcome
錄音實記: Video Player